Mateřská škola Cipísková vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2022/2023
Zápis se uskuteční dne 13. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 16:30 hod v budově mateřské školy Cipísková, Spojovací 42.
K ZÁPISU PŘINESTE:
• „Žádost o přijetí do mateřské školy“, potvrzenou od dětského lékaře (potvrzení povinného očkování – netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku);
(tiskopis „Žádost o přijetí“ stahujte z www.cipiskova.cz – záložka Zápis do MŠ).
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do mateřské školy
INFORMACE:
Telefonicky u paní ředitelky Edity Hrdé 725524458 nebo 731735647
Na emailu: cipiskovams@seznam.cz
KRITÉRIA K PŘIJETÍ:
Kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ nebo na webových stránkách www.cipiskovams.cz

vyhlášení zápisu 2022