Odkaz k vyplnění dotazníku:

 

https://www.survio.com/survey/d/J4R9P4X5B0G8D1U6O