V úterý 30. srpna pořádáme zájezd do Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Odjez je v 8: 30hodin od autobusové zastávky, dopravu hradí obec.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu nebo paní Aleně Čapkové na tele. čísle 602 388 966