Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Písková Lhota, hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky